Zasady dotacji z PUP

Zasady dotacji z PUP

Najbardziej pożądaną formą wsparcia założenia działalności gospodarczej jest dotacja z urzędu pracy. Jej największym atutem jest to, że jest bezzwrotna. Będąc osobą bezrobotną można ubiegać się w PUP o około 22 tysiące zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Po złożeniu stosownych dokumentów czeka się 30 dni na decyzje starosty o przyznaniu – bądź nie – dotacji. W wypadku, gdy decyzja jest pozytywna, wnioskujący zawiera stosowną umowę ze starostą, w której szczegółowo określane są warunki wykorzystania przyznanych środków. Umowa ta obliguje przede wszystkim do wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem oraz udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie. W razie naruszenia warunków umowy, czyli na przykład wykorzystania przyznanych pieniędzy niezgodnie z ustalonym przeznaczeniem, lub zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem roku, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanych z PUP środków. Zasada ta obowiązuje także, gdy przedsiębiorca nie potrafi wykazać, że rzeczywiście przeznaczył środki z dotacji zgodnie z umową – np. nie jest w stanie rozliczyć wydatków przedstawionych we wniosku. Inną przyczyną konieczności zwrotu dotacji jest upadłość lub likwidacja firmy w przeciągu roku od jej założenia lub brak dokumentacji potwierdzającej jej prowadzenie przez pierwszy rok.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.