Wniosek o dotację z PUP

Wniosek o dotację z PUP

Starania o dotację z urzędu pracy należy rozpocząć od udania się do właściwego dla swojego miejsca zameldowania urzędu i wypełnić stosowny formularz. Należy przedstawić w nim następujące informacje: kwotę wnioskowanej dotacji, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzamy podjąć, wycenę kosztów związanych z podjęciem tej działalności i wskazanie źródeł ich finansowania, szczegółowy opis działań już podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia niezbędnych szkoleń, dokładny opis i harmonogram poszczególnych inwestycji w ramach wnioskowanych środków, prognozowane wyniki finansowe, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wstępne umowy lub listy intencyjne dotyczące współpracy, posiadane uprawnienia, uzgodnienia, pozwolenia, szkolenia wymagane przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o dotację powinna również dołączyć do formularza następujące pisma: oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, oświadczenie poręczyciela lub wypełnione oświadczenie właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady środków na rachunku bankowym, a także dokument o majątkowej wspólnocie małżeńskiej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.