Trzy typy nieruchomości

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami zostały wyszczególnione i zdefiniowane trzy typy nieruchomości. Wyróżnia się nieruchomość rynkowa, odtworzeniową i katastralną. Za podstawowy typ nieruchomości, do którego określenia należy dążyć od samego początku, jest wartość rynkowa nieruchomości. Przyjmuje się, że wartość rynkowa nieruchomości może być określona w stosunku do tych nieruchomości, które mogą być przedmiotami obrotu rynkowego. W umownej definicji wartości rynkowej nieruchomości mówi się, że wartość rynkowa nieruchomości jest to przewidywana cena nieruchomości, jaka może być uzyskana w wolnym obrocie rynkowym. Cena ta jest określona razem z uwzględnieniem konkretnych cen transakcyjnych, jakie odnoszą się do innych nieruchomości. Wartość rynkową nieruchomości szacuje się w podejściu porównawczym i dochodowym. W ujęciu porównawczym określa się wartość rynkową nieruchomości na podstawie znanych cen sprzedaży nieruchomości porównywalnych. Przyjmuje się tutaj do porównania możliwie najbardziej podobne nieruchomości do wycenianej. Podejście dochodowe natomiast wymaga określenia wartości rynkowej nieruchomości przy założeniu przez rzeczoznawcę majątkowego, że kupujący daną nieruchomość nabywa ja w celach komercyjnych. W tym wypadku cena transakcyjna jest uzależniona od przewidywanego dochodu, jaki można uzyskać z nieruchomości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.