Teoria fal Elliota

Teoria fal Elliota ma związek ze zjawiskiem, jakie zachodzi na giełdzie. Otóż Ralph Elliott zauważył, że kursy giełdowe, a także inne cechy na rynku finansowym wzrastają lub spadają zgodnie z powtarzającym się wzorem fal. Na trend wzrostowy przeciętnie składa się pięć podstawowych fal, a na trend zniżkowy składa się trzy podstawowe fale. Teoria fal jest oparta na ciągu liczb Fibonacciego, który w roku tysiąc dwieście drugim odkrył, że wzrost pędów roślinnych w kolejnych latach można opisać ciągiem liczb 1-1-2-3-5-8-13…. Ciąg ten powstał w wyniku dodawania dwóch kolejnych wyrazów. Ralph Elliot twierdzi, że każdy postęp odbywa się na zasadzie trzy kroki do przodu- dwa kroki do tyłu oraz pięć kroków do przodu- trzy do tyłu. Każda pięcio falowa tendencja wzrostowa to hossa, a każda trzyfalowa tendencja to bessa. Każda fala zwyżkowa to zatem impuls, a każda fala spadkowa to korekta. Fale i sekwencje związane ze wzrostem trwają dłużej niż fale i sekwencje związane ze spadkiem. W pełnym cyklu fala pierwsza jest korygowana przez falę drugą, fala trzecia przez falę czwartą, a cała faza, licząc od fali pierwszej do piątej jest skorygowana przez fazę trzech kolejnych fal. W rzeczywistości fale Elliotta nie występują w regularnym układzie graficznym. Pojawiają się nieregularności takie jak fale wydłużone, fale załamane czy też różne typy trójkątów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.