Teoria cykli koniunkturalnych

Akcelerator jest bardzo dobrze znany z teorii przyśpieszenia. Dzięki A. Aftalion i jego pracy naukowej akcelerator został powiązany z teorią cykli koniunkturalnych. Zgodnie z zasadą akceleracji, zmiany jakie zachodzą w popycie na dobra konsumpcyjne i usługi z nimi związane powodują o wiele większe zmiany w popycie na dobra inwestycyjne niezbędne do ich wytworzenia. W ekonomii zasada akceleracji jest bardzo często traktowana jako odwrotność mnożnika inwestycyjnego. Zgodnie z tą zasadą inwestycje, które wywołują efekty mnożnikowe prawie zawsze prowadzą do znacznego wzrostu popytu efektywnego. Wzrost popytu z kolei przekłada się na wystąpienie działania akceleracji. Akceleracja może wystąpić jedynie w sytuacji w której zostały wykorzystane wszystkie moce produkcyjne. Niestety warunki w których występuje wykorzystanie wszystkich mocy produkcyjnych nie należą do zjawisk powszechnie występujących. Dzięki sformułowaniu zasady związanej z akceleracją wpłynęło dość znacznie na możliwość ustalenia związku jaki występuje między inwestycjami, które mają na celu zwiększenie kapitału, a oczekiwanym wzrostem produktu krajowego brutto. W praktyce stosunek wyrażony w proporcji kapitał produkt waha się od dwóch do trzech. Oznacza to, że przyrost roczny PKB wynosi od 0,5 do 0.33 uruchomionego zasobu kapitału.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.