Tablica przepływów międzygałęziowych

Tablica przepływów międzygałęziowych odnosi się do nazwy tablicy syntetycznej, której zadanie polega na opisywaniu struktury kosztów tworzenia produkcji globalnej w poszczególnych gałęziach oraz struktury przepływów międzygałęziowych. Tablica przepływów międzygałęziowych ma także zamienną nazwę , która nazywa się analizą nakładów i wyników produkcji. Tablica przepływów międzygałęziowych została wynaleziona przez rosyjskiego ekonomistę W. Leontielfa. Zastosowanie tablicy przejawia się w badaniu powiązań między gałęziami produkcyjnymi, które są dla siebie dostawcami i odbiorcami surowców i dóbr konsumpcyjnych w określonym czasie, przy czym zwykle przyjmuje się okres jednego roku. Dane te są przedstawione za pomocą modeli w postaci macierzowej. Każda gałąź jest związana z jedną kolumną i jednym wierszem. Gałąź produkcji przedstawiona jest w wierszu jako wytwórca produktów, a w kolumnie jako konsument produkcji. W dalszej perspektywie tablica jest rozbudowywana w kolumny związane z produkcją końcową i produkcją globalną. Tablice generalnie są sporządzone w formie jednostek naturalnych lub pieniężnych. Bardzo często dochodzi do łączenia obydwu tych metod w wyniku czego powstaje tablica naturalno- pieniężnych przepływów międzygałęziowych. Za pomocą tablic międzygałęziowych można zrobić bilans poszczególnych gospodarek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.