Służby zbytu w przedsiębiorstwie

Służby zbytu w przedsiębiorstwie

Realizacja dostaw zamówionego towaru jest zaliczana do podstawowej funkcji służb zbytu w przedsiębiorstwie. Z chwilą kiedy następuje wydanie wyrobów bezpośrednio odbiorcy lub przewoźnikowi w celu dostarczenia ich odbiorcy albo do miejsca wskazanego przez odbiorcę. Dostawca towaru może również dostarczyć towar za pomocą własnego środka transportu. Sposób dostawy jest związany z różnymi cenami za wyroby, gdyż jest to związane z różnym zakresem odpowiedzialności i kosztów za transport oraz ubezpieczenie przewożonego towaru. W obrocie towarowym przyjmuje się następujące formy dostaw. Pierwsza forma dostawy związana jest z loko magazynem dostawcę. Jeżeli odbiorca odbiera wyroby w magazynie dostawcy i sam ponosi koszty transportu, dostawca wówczas jest zobowiązany do załadowania wyrobów. Drugą formą jest franko stacja załadowani, jeżeli dostawca obowiązany jest dostarczyć wyroby do stacji kolejowej i załadować je na swój koszt. Franko stacja przeznaczenia jest to z kolei trzecia forma dostawy. Franko stacja przeznaczenia ma miejsce w sytuacji, kiedy dostawca organizuje dostawę aż do stacji kolejowej odbiorcy i ponosi z tym związane koszty. Franko magazyn odbiorcy ma miejsce kiedy dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przesyłki do magazynu odbiorcy na swój własny koszt. Z realizacją umowy o dostawę związana jest sprawa zapłaty za dostarczone wybory.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.