Rodzaje asortymentu towarowego

Rodzaje asortymentu towarowego

Termin asortyment towarowy jest związany z odpowiednio zestawionym zbiorem różnego rodzaju towarów, które znajdują się w danej jednostce handlowej lub produkcyjnej. Zestaw towarów, które są wytwarzane przez poszczególne zakłady produkcyjne jest określany jako asortyment produkcyjny. Asortyment produkcyjny jest w głównej mierze uzależniony od profilu wytwórczego danego zakładu. Jest to uzależnione od stosowanej technologii, surowców i materiałów oraz wyposażenia technicznego. Asortyment produkcyjny, który jest wytwarzany w danym zakładzie jest w dalszej kolejności sprzedawany przez wytwórcę jednostkom obrotu lub hurtownikom Bardzo rzadko ma miejsce sytuacja w której asortyment produkcyjny jest sprzedawany bezpośrednio nabywcom indywidualnym i to zwykle ma miejsce tylko w sklepach fabrycznych. Jednak ze strony klientów ma miejsce nacisk na to aby ze strony handlu uzyskać bardziej zróżnicowanych towarów, niż to co oferuje asortyment produkcyjny. Dlatego też potrzeby nabywców są głównym powodem do tworzenia asortymentu handlowego, który jest zestawem różnych rodzajów towarów, które znajdują się w danej jednostce handlowej. Asortyment handlowy jest to skompletowany i przygotowany, pochodzący z wielu zakładów produkcyjnych, zestaw różnych towarów, które są przeznaczone do sprzedaży klientom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.