Przejęcie firmy z pracownikami

Przejęcie firmy z pracownikami

Przedsiębiorca, który przejmuje zakład pracy wraz z pracownikami, ma określone prawnie zobowiązania podatkowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że musi co miesiąc z wynagrodzenia pracowników odprowadzać zaliczki na ten podatek. Ma on także obowiązek do dnia 28 lutego kolejnego roku podatkowego przygotować informację podatkową dla podwładnych na druku PIT-11. Egzemplarz takiego formularza musi on wręczyć każdemu pracownikowi oraz przesłać do właściwego dla miejsca zamieszkania podwładnego urzędu skarbowego. Nowy właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest do pobrania zaliczek na podatek PIT. Staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Kodeks pracy zakłada, że w przypadku przejęcia zakładu pracy przez inny podmiot, stosunek pracy nie zostaje rozwiązany, zachowana jest ciągłość. Nowy właściciel powinien otrzymać od poprzedniego całość dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem umów o pracę oraz kartotek wynagrodzeń. Ustawa o PIT zakłada, że zobowiązania płatnicze wobec danej firmy nie ustają w przypadku zmiany właściciela, a przechodzą na kolejnego. To nowy właściciel musi więc od tej pory przygotowywać formularze PIT dla swoich pracowników i urzędu skarbowego oraz pobierać z wynagrodzenia podwładnych zaliczki na podatek dochodowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.