Przedsiębiorca a ochrona środowiska

Przedsiębiorca a ochrona środowiska

Wśród wielu obowiązków publiczno-prawnych nałożonych na przedsiębiorcę, znajduje się konieczność dbania o środowisko naturalne, wynikająca z ustawy o ochronie środowiska. Wiążące dla przedsiębiorcy są także przepisy regulujące kwestie dbałości o przyrodę w związku z prowadzoną działalnością. Niestosowanie się do zasad ustawy i lekceważenie tych przepisów naraża właściciela firmy na konsekwencje prawne i finansowe. Firmy, prowadząc swoją działalność, narażają środowisko naturalne na różnego rodzaju szkody, oczywiście w różnym stopniu. Prawo reguluje więc wysokość opłat, jaką muszą uiszczać przedsiębiorcy w związku z wyrządzanymi szkodami. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska, a także różnego rodzaju podatki i daniny publiczne, o zróżnicowanej wysokości, które przekazywane są na ochronę środowiska. Przedsiębiorca niewywiązujący się z tych zobowiązań podlega administracyjnej karze pieniężnej. Opłaty za korzystanie ze środowiska są sprecyzowane w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska i dotyczą: wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów, ścieków do wód lub ziemi, pobierania wody i składowania odpadów. Właściciel danej firmy musi więc uiszczać opłaty np. za emisję spalin przez użytkowane przez jego przedsiębiorstwo pojazdy, w tym samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy. W przypadku, gdy z faktur wynika, iż półroczna opłata jest niższa niż 400 zł, przedsiębiorca jest zwolniony z jej uiszczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.