Przechowywanie zapasów i towarów

Przechowywanie zapasów i towarów

Głównym celem tworzenia magazynów handlowych jest stworzenie warunków do gromadzenia i przechowywania zapasów towarów. Wyłączając odbiór i przechowywanie towarów, służby związane z magazynem, wykonują czynności, które są związane z wydawaniem towarów odbiorcom lub przesłaniem i transportem towarów według harmonogramu do sklepów. Bardzo często z wydawaniem towarów łączy się konieczność kompletowania towarów pochodzących z dostaw od różnych odbiorców. Zadania magazynu polegają także na przerobie handlowym towarami oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji ruchu towarów. Magazyny można podzielić na magazyny otwarte, półotwarte, zamknięte i magazyny wysokiego składowania. Z powodu szczebla obrotu rozróżniamy magazynu zbytu, które należą do jednostek zbytu lub przedsiębiorstw produkcyjnych, magazyny hurtowe, magazyny detalu, które znajdują się głównie w większych jednostkach handlu detalicznego, do których zalicza się domy towarowe, domy handlowe lub magazyny, które prowadzą sprzedaż detaliczną, taką jak sprzedaż maszyn rolniczych, nawozów, pasz, opału, które należą głównie do handlu wiejskiego. Funkcje magazynu skupiają się na przykład na magazynie tranzytowym, zasobowym i rozdzielczym. Natomiast ze względu na przystosowanie magazynów do składowania określonych towarów rozróżnia się magazyny branżowe, uniwersalne i magazyny specjalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.