Problemy w związku z długą nieobecnością pracownika

Problemy w związku z długą nieobecnością pracownika

Każdy pracodawca prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, gdy będzie musiał zadecydować, czy opłaca mu się zatrudnianie kolejnego pracownika, czy lepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie dodatkowych obowiązków dotychczasowym podwładnym. Taki dylemat może się pojawić w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na usługi jego firmy lub w przypadku niedyspozycji czy urlopu jednego lub kilku pracowników. Nieprzewidziane zdarzenia losowe, które wykluczają obecność w pracy danego pracownika na długi czas, mogą być poważnym utrudnieniem w odpowiednim funkcjonowaniu firmy. Pracodawca musi rozważyć, co dla jego firmy będzie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem: zatrudnienie nowej osoby czy rozdzielenie obowiązków między pozostałych pracowników. Istnieje możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby w ramach umowy na zastępstwo. Czas trwania tej umowy kończy się wraz z powrotem dotychczasowego pracownika. Osoba zgadzająca się zawrzeć taką umowę musi mieć świadomość, że jest ona podpisywana tylko na określony okres. Może się jednak zdarzyć tak, że tymczasowy pracownik zostanie w pracy nawet po powrocie nieobecnego dotąd podwładnego, jeśli okaże się, że dobrze spełnia swoje obowiązki i jest przydatny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Innym rozwiązaniem jest rozdzielenie na pracowników obowiązków nieobecnego podwładnego. Jest to rozwiązanie prawnie dopuszczalne, jednak jeśli nieobecność danego pracownika ma potrwać np. kilka miesięcy, może okazać się mało efektywne dla firmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.