Pożyczka na pierwszy biznes

Pożyczka na pierwszy biznes

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę na wdrożenie rządowej inicjatywy Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie. Jest to nowa inicjatywa, skierowana do młodych przedsiębiorców i oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki na zakładanie firm. Dedykowana studentom ostatniego roku oraz absolwentom szkół wyższych, którzy uzyskali dyplom w okresie nie dłuższym niż dwa lata wstecz. O pożyczkę na zrealizowanie pomysłu na własny biznes mogą się także ubiegać bezrobotni, spełniający określone kryteria. Aby uzyskać środki finansowe z pożyczki konieczne będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej. Przewidywany okres spłaty pożyczki ma być nie dłuższy niż siedem lat, z możliwością jednorocznej karencji w spłacie kapitału. Program przewiduje także dodatkową możliwość umorzenia części zadłużenia. Z takiej opcji skorzystać będą mogli ci pomysłodawcy, którzy zatrudnią w finansowanym z pożyczki projekcie osobę bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) na okres co najmniej jednego roku. Pilotażowy program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie rozpocznie się już w trzecim kwartale 2013 roku w województwach małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim, pozostałe mają dołączyć do programu w 2014 roku. Odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków i przyznawanie pożyczek będą instytucje wybrane przez Bank GK.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.