Podatki

Podatki

Podatki to oczywiście coś czego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Każdy z nas ma obowiązek ich płacenia. W Polsce wyróżnić możemy kilka rodzajów podatków. Ogólnie dzieli się je na trzy główne rodzaje, które następnie wyłaniają kolejne podrodzaje. Główne rodzaje podatków to: podatki bezpośrednie, pośrednie oraz majątkowe. Bezpośrednie podatki, to oczywiście te dochodowe, które przeznaczone są dla osób fizycznych oraz dla osób prawny. Jeśli chodzi o podatki towarowe, to tutaj wyróżnić możemy podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy, oraz od gier. Trzeci rodzaj, a mianowicie podatki majątkowe wyróżniają najwięcej grup. Zaliczyć tutaj możemy podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, rolne, leśne jak również od nieruchomości i od środków transportu. Jak widać jest ich dość sporo. Jeśli chodzi o podatek bezpośredni dla osób fizycznych, to obowiązek jego płacenia mają te wszystkie osoby, które osiągają określony dochód. Wyjątkiem są tutaj osoby zwolnione od podatku oraz te, w których dochodach nie zaniechano poboru podatku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.