Plan finansowy gminy

Budżet gminy jest to inaczej mówiąc plan finansowy, który obejmuje dochody razem z wpływami zwrotnymi i wydatkami budżetowymi. Budżet gminy jest uchwalany przez radę gminy na okres rodu budżetowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zasady budżetowe dokładnie określają konstrukcję budżetu. Za najważniejsze zasady budżetowe uznaje się zasadę jawności, zasadę jedności, zasadę równowagi budżetowej, zasadę szczegółowości i zasadę uprzedniości. Zasada jawności mówi o tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna. Na zarządzie gminy spoczywa obowiązek informowania mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej. Mieszkańcy gminy muszą być także poinformowani o źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych oraz sposobach w jakie zostaną one wykorzystane. Zasada jedności mówi z kolei o tym, że gmina musi prowadzić samodzielnie politykę finansową, na podstawie przyjętego budżetu. Budżet gminy stanowi o podstawie zadań, które będą zrealizowane przez gminę w okresie jednego roku. Zasada równowagi budżetowej jest związana natomiast z obowiązkiem zachowania równowagi pomiędzy wydatkami, które nie mogą przekroczyć dochodów wraz z wpływami zwrotnymi. Zasada szczegółowości określa budżet, który musi być ustalony i wykonany ze szczególnym podziałem dochodów i wydatków budżetowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.