Przejęcie firmy z pracownikami

Przejęcie firmy z pracownikami

Przedsiębiorca, który przejmuje zakład pracy wraz z pracownikami, ma określone prawnie zobowiązania podatkowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że musi co miesiąc z wynagrodzenia pracowników odprowadzać zaliczki na ten podatek. Ma on także obowiązek do dnia 28 lutego kolejnego roku podatkowego przygotować informację podatkową dla podwładnych na druku PIT-11. Egzemplarz takiego formularza musi on wręczyć każdemu pracownikowi oraz przesłać do właściwego dla miejsca zamieszkania podwładnego urzędu skarbowego. Nowy właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest do pobrania zaliczek na podatek PIT. Staje się on na mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Kodeks pracy zakłada, że w przypadku przejęcia zakładu pracy przez inny podmiot, stosunek pracy nie zostaje rozwiązany, zachowana jest ciągłość. Nowy właściciel powinien otrzymać od poprzedniego całość dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem umów o pracę oraz kartotek wynagrodzeń. Ustawa o PIT zakłada, że zobowiązania płatnicze wobec danej firmy nie ustają w przypadku zmiany właściciela, a przechodzą na kolejnego. To nowy właściciel musi więc od tej pory przygotowywać formularze PIT dla swoich pracowników i urzędu skarbowego oraz pobierać z wynagrodzenia podwładnych zaliczki na podatek dochodowy.

Prowadzenie sklepów internetowych

Prowadzenie sklepów internetowych

Mali przedsiębiorcy prowadzący niewielkie sklepy rywalizują z wielkimi marketami, w których można nabywać wszelką gamę towarów. Taka walka jest z góry przegrana, chyba że z pomocą przyjdą władze państwowe. Supermarkety także jednak mają godnego rywala, a takim przeciwnikiem są sklepy internetowe. Sklepy internetowe także można podzielić na wyspecjalizowane oraz na ogólnobranżowe. Ich przewaga nad stacjonarnymi sklepami wynika z tego, że takie sklepy nie potrzebują ogromnych hal, w których składowane są towary. Różnią się one tym, że sprzedaż odbywa się przy użyciu komputerów oraz sieci internetowej. Klient nie musi w takich przypadkach wychodzić z domu, lecz może dokonać zakupów siedząc w fotelu. Wiąże się to z paroma ograniczeniami. Przede wszystkim w przypadku zakupów w sklepie internetowym klient nie może bezpośrednio obejrzeć towaru, dotknąć go. Oprócz tego zakup w sklepie internetowym trwa zazwyczaj od jednego do kilku dni, gdyż towar musi być dostarczony pocztą do adresata, co zajmuje pewną ilość czasu. Mimo to, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności handlowej przy użyciu internetu, gdyż znacznie obniża to koszty prowadzenia sklepu. Nie ma konieczności zatrudniania dużej liczby pracowników oraz wynajmowania powierzchni handlowych, mniejsze są także rachunki.

Biznes a sklepy spożywcze

Biznes a sklepy spożywcze

Bardzo ważną rzeczą w codziennym życiu są pieniądze. Dzięki pieniądzom można nabywać wszelkie potrzebne na co dzień rzeczy. Jednak te rzeczy muszą być gdzieś kupowane. W dawniejszych czasach funkcjonowały przede wszystkim targi, na których wymieniano się towarami. Obecnie wszystkie potrzebne rzeczy kupuje się w sklepach. Sklepy dzielą się na sklepy wyspecjalizowane, w których kupuje się rzeczy z określonego segmentu, oraz na sklepy, w których można kupić wiele różnego rodzaju rzeczy – mydła oraz powidła. Takie sklepy to supermarkety. Supermarkety mają przewagę nad małymi sklepami, gdyż w supermarketach można kupić wszelkie potrzebne przedmioty, bez konieczności odwiedzania kilku różnych sklepów. Dlatego takie duże markety są zagrożeniem dla mniejszych przedsiębiorców i wypierają stopniowo małe sklepy. W dużych miastach wielkie sklepy dominują, a ich właściciele są bardzo bogatymi osobami. Supermarkety należą zazwyczaj do wielkich sieci sklepów. Takie sklepy rozmieszczone są w wielu miejscach, różnych miastach i wyglądają tak samo oraz oferują ten sam asortyment. Właściciele takich sieci są bardzo majętni, jest więc to dobry sposób na biznes, choć obecnie konkurencja jest na tyle duża, że ciężko wstrzelić się w ten rynek. Supermarkety są przedmiotem krytyki oraz protestów ze strony mniejszych sprzedawców.

Prowadzenie działalności lotniczej

Prowadzenie działalności lotniczej

Ludzie muszą zmieniać nieustannie miejsce swojego pobytu. Jeśli mająco pokonania krótkie trasy, to mogą zmienić swoje położenie dzięki sile własnych nóg. Jednak na bardziej odległych trasach potrzebne są im do tego środki transportu. Najszybszym obecnie środkiem transportu jest samolot. Samoloty przewożą ludzi na dłuższych trasach, gdyż na krótszych odcinkach drogi ich loty są nieopłacalne, ze względu na znaczne zużycie drogiego paliwa lotniczego. Dlatego samoloty pokonują trasy między odległymi miastami oraz między państwami. Samoloty mogą należeć do prywatnych właścicieli, jednak aby stać się właścicielem samolotu trzeba posiadać bardzo dużą ilość pieniędzy. Na posiadanie prywatnych samolotów stać tylko najbogatsze osoby. Dlatego ludzie w większości przypadków latają samolotami należącymi do przedsiębiorstw. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne, choć te pierwsze są w znacznej mniejszości na świecie. Dominują prywatne linie lotnicze. Sektor lotniczy nie jest strategiczny i państwo nie musi nad nim sprawować kontroli. Przedsiębiorstwa lotnicze to dobry materiał na biznes, o ile dysonuje się kapitałem potrzebnym na start tego typu firmy. Samoloty należące do takich firm latają na różnych trasach. Ceny lotów ulegają zmianie, dlatego im wcześniej wykupi się bilet na samolot tym mniej pieniędzy za ten bilet się zapłaci.

Biznes a przestrzeganie prawa

Biznes a przestrzeganie prawa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą wykonywać swoją pracę w oparciu o kilka zasad. Przede wszystkim wszyscy przedsiębiorcy bezwzględnie muszą przestrzegać obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa. Przestrzeganie przepisów prawa przez przedsiębiorców w dużym stopniu wiąże się z płaceniem podatków w różnej formie opodatkowania. Jednak jest to tylko jedna z części. Należy jeszcze przestrzegać szeregu innych przepisów. Samo założenie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem kilku obowiązkowych warunków. Firma musi mieć odpowiednią formę prawną oraz być zarejestrowana we właściwych ku temu organach ewidencyjnych. Każdy przedsiębiorca musi także przestrzegać właściwych zasad panujących na rynku. Wiąże się to z działalnością konkurencyjną. Na rynku funkcjonuje wielu przedsiębiorców obracających się w tej samej branży. Rywalizują oni o tych samych klientów, dzięki czemu powiększają swoje wpływy oraz kapitał. Jednak rywalizacja na rynku musi być oparta o uczciwe zasady. Zasady związane z działalnością konkurencyjną zawarte są w przepisach prawa handlowego, w dziale dotyczącym uczciwej konkurencji oraz dozwolonych praktyk rynkowych. Nie wolno działać na rynku całkowicie po swojemu, bez poszanowania konkurentów oraz klientów. Za nieprzestrzeganie prawa grożą kary.

Działalność gospodarcza oraz podatki

Działalność gospodarcza oraz podatki

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w większości przypadków wiąże się z wieloma wyrzeczeniami jakie trzeba ponieść. Jednak jeśli uda się sprawić, że firma odnosi zyski, a właścicielom podnosi się standard życia, to wówczas taka praca sprawia wiele satysfakcji. Ludzie cieszą się bardziej jeśli udało im się do czegoś dojść własną drogą i własnymi rękami i pracą. Jednak jest pewien aspekt pracy, który zawsze wprawia ludzi w gorszy humor. Tym aspektem jest obowiązek płacenia podatków. Podatki należy płacić na całym świecie, tak też jest i w Polsce. W Polsce przedsiębiorcy mogą rozliczać się na kilka różnych sposobów, tak by był on dla nich najkorzystniejszy. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się tradycyjnie przy użyciu ksiąg przychodów oraz rozchodów, ale mogą też wybierać między kilkoma innymi opcjami. Inną formą opodatkowania jest na przykład ryczałt. Ryczałt polega na odprowadzaniu kwoty w tym samym procencie, w każdym okresie rozliczeniowym, niezależnie od osiągniętych dochodów w danym czasie. Przedsiębiorcy muszą zdecydować sami czy jest to dla nich opłacalne. Taka forma opodatkowania jest korzystna dla dużych przedsiębiorstw, które generują duże dochody. Przedsiębiorcy mogą też korzystać z innych forma opodatkowania, na przykład z karty podatkowej. W Polsce obowiązuje skala podatkowa progresywna.

Biznes notowany na giełdzie

Biznes notowany na giełdzie

Zakładane przez przedsiębiorców kapitałowych spółki mają różną formę prawną. Ta forma prawna zależy między innymi od wielkości spółki, kapitału zakładowego oraz od ilości wspólników. Większe firmy decydują się na bardziej rozbudowane formy prawne, a mniejsze na prostsze, których prowadzenie wymaga mniejszych nakładów finansowych. Bardzo duże firmy zazwyczaj mają formę spółek akcyjnych i są notowane na giełdzie. Jeśli spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, to oznacza to że akcjonariuszem takiej spółki może stać się każda osoba na świecie, o ile posiada ona odpowiednią ilość kapitału na zakup danych akcji. Duże firmy posiadają akcje bardzo wartościowe, dlatego na ich zakup potrzeba sporych pieniędzy. Ludzie inwestują w akcje nie tylko po to by przejmować przedsiębiorstwa należące do konkurencji, ale też po to by zyskiwać na tym pieniądze. Akcjonariusze zarabiają na akcjach poprzez dywidendy. Dywidenda to zysk z posiadanych akcji wypłacany akcjonariuszom i wynoszący zazwyczaj kilka procent od dochodu spółki. Wysokość dywidendy zależy od ilości posiadanych akcji. Im więcej posiada się akcji, tym więcej otrzyma się z tego tytułu pieniędzy. Spółki notowane na giełdach mają określony kurs danej akcji, którego wartość każdego dnia się zmienia pod wpływem różnego rodzaju czynników i zmiennych sytuacyjnych.

Prowadzenie biznesu a długi

Prowadzenie biznesu a długi

Jeśli dana firma dobrze działa, to wówczas jej dochody w danym okresie rozliczeniowym przewyższają wydatki. Wtedy firma ma pieniądze na inwestowanie oraz swój rozwój. Mowa wówczas o dobrej kondycji danego przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak taka sytuacja ma miejsce. Czasami firmy nie wypracowują w danym okresie zysków. Jeśli dzieje się tak przez krótki czas, a firmy mają środki na funkcjonowanie w tym okresie, to wtedy nie ma sytuacji do paniki. Dzięki mądrym decyzjom można ten trudny czas przetrzymać i wyprowadzić przedsiębiorstwo na dobry kurs. Czasami jednak są z tym problemy. Taka sytuacja ma głównie miejsce wówczas, gdy zaciąga się duże kredyty inwestycyjne. Jeśli te kredyty są mądrze wykorzystywane to firma może na tym zyskać, niekiedy jednak z powodu niekorzystnych rozwiązań na rynkach firma w dalszym ciągu ponosi straty. Nie wszystko zależy od samych przedsiębiorców, czasami zdarzają się sytuacje losowe, na które właściciele firm nie mają wpływu. Wtedy pojawiają się problemy ze spłatą zadłużenia. Długi muszą być spłacane poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek. Firma wpada w takiej sytuacji w spiralę zadłużenia, z której ciężko jest się wydostać. Większość przedsiębiorstw, które znajdzie się w takiej niekorzystnej sytuacji na ogół upada, gdyż w pewnym momencie firma staje się niewypłacalna i nikt nie chce jej udzielić dalszych pożyczek.

Przedsiębiorcy oraz banki

Przedsiębiorcy oraz banki

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się problematyka przechowywania zgromadzonych środków pieniężnych. Przedsiębiorcy w większości przypadków używają kont bankowych lub kont inwestycyjnych. Dzięki temu wpłacane na takie konta pieniądze są bezpieczne, a dodatkowo rosną od nich odsetki. Z takich kont korzystają jednak przedsiębiorcy, których firmy nie są notowane na giełdzie. Ludzie prowadzący swoje działalności rozdzielają pieniądze, z których korzysta ich firma od tych, które są majątkiem prywatnym. Jest to istotne przede wszystkim dla rozliczania się z podatków, choć rozliczanie następuje na ogół na podstawie dokumentów wskazujących na osiągnięte w danym roku podatkowym dochody. Banki chętnie korzystają z przedsiębiorców jako klientów, a zwłaszcza z tych przedsiębiorców, których firmy są bardzo bogate. Właściciele dużych firm mogą liczyć na specjalnie traktowanie przez banki, dlatego że banki odnoszą korzyści z lokowania dużych sum pieniędzy w ich placówkach – mogą wówczas tymi pieniędzmi obracać i je mnożyć. Przedsiębiorcy korzystają z usług bankowych także poprzez zaciąganie zobowiązań kredytowych. Czasami banki zgadzają się na dłuższe terminy spłaty lub preferencyjne opcje oprocentowania takich kredytów. Działalność gospodarcza na pewnym etapie zawsze wiąże się z bankowością.

Biznes a zyski oraz straty

Biznes a zyski oraz straty

Każdy biznesmen aby móc utrzymać się na rynku musi stale dbać o poziom finansów swojego przedsiębiorstwa. Poziom ten musi utrzymywać się na plusie, gdyż tylko osiągając zyski można rozwijać swoją firmę. Jeśli dana firma notuje straty, to może to oznaczać wiele problemów. Przede wszystkim może to świadczyć o złym jej zarządzaniu. Jeśli przedsiębiorstwo notuje straty, to może to także świadczyć o dogonieniu przez konkurencję. Przyczyn może być wiele, ale ważne jest by dany przedsiębiorca potrafił odpowiednio zareagować i znalazł przyczynę danych problemów. Ważne jest by osoba zajmująca się firmą kontrolowała wszelkie procesy finansowe jakie zachodzą w tym przedsiębiorstwie. Aby tego dokonywać potrzebne jest regularne wykonywanie bilansu zysków oraz strat. Taki bilans uwzględnia poczynione w danym okresie wydatki oraz dochody. Jeśli dochody przewyższają wydatki to wszystko jest w jak najlepszym porządku, lecz jeśli straty za dany okres są wyższe niż dochody, to wtedy należy podjąć kroki naprawcze. Niektórzy ratują się kredytami finansowymi. Pieniądze uzyskane z pożyczek są lokowane w różnego rodzaju inwestycje, które po jakimś czasie pozwalają wyjść na prostą. Nie zawsze jednak się taka operacja udaje, niektórzy eksperci odradzają zaciąganie jakichkolwiek pożyczek finansowych, gdyż grożą one wpadnięciem w spiralę długów, z których w późniejszym czasie trudno jest się wydostać.