Nadzorowanie pracy zdalnej

Nadzorowanie pracy zdalnej

Coraz popularniejszą formą pracy staje się praca zdalna, a to dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu w niemal każdym miejscu. Taki rodzaj wykonywania obowiązków pracowniczych niesie wiele korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Osoby zatrudniające pracowników w ramach pracy zdalnej nie muszą zapewniać im pomieszczeń, zaplecza, sprzętu ani ograniczać się do zatrudniania osób, które mieszkają w miarę blisko siedziby firmy. Mogą także ustalać elastyczne godziny pracy, w zależności od potrzeb. Taki rodzaj pracy niesie także wiele korzyści dla pracowników, którzy nie są narażenia na dodatkowe koszty związanie z dojazdem do miejsca pracy, ponadto mogą pracować we własnym domu w elastycznym wymiarze godzin. Oczywiście pracodawca musi prowadzić nad takimi pracownikami nadzór, co nie jest takie proste jak w przypadku obecności podwładnych w siedzibie przedsiębiorstwa. Może on jednak oczywiście wyznaczać limity czasowe wykonywania zadań oraz żądać możliwości kontaktu z pracownikiem w wyznaczonych godzinach, np. telefonicznego czy poprzez pocztę elektroniczną. Pracodawca może wymagać pracy w określonym czasie lub wykonania powierzonego zadania np. w ciągu danego dnia. Wtedy nie liczy się, o jakiej porze dnia zostało ono wykonane, ważny jest tylko końcowy efekt. Nadzór pracodawcy nad pracownikiem może polegać na kontroli wykonania powierzonych zadań i analizie przesyłanych raportów, pozwalających na bieżąco sprawdzać postęp pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.