Na czym polega analiza SWOT

Na czym polega analiza SWOT

Zarówno początkujący przedsiębiorca, dopiero planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i właściciel firmy działającej na rynku już od lat, powinni zapoznać się z korzyściami płynącymi z przeprowadzenia analizy SWOT. Musi ona zostać uwzględniona w biznesplanie nowo powstającej firmy, a także być podstawą rozwoju przedsiębiorstwa już funkcjonującego na rynku. Pozwala stworzyć plany strategiczne dla firmy na kilka lub nawet kilkanaście lat. Analiza SWOT to rzetelny sposób oceny szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Aby dokonać takiej analizy w sposób poprawny nie trzeba mieć specjalistycznego wykształcenia. Jest to prosta metoda, pozwalająca właściwie każdemu przedsiębiorcy samodzielnie opisać sytuację swojej firmy oraz wyznaczyć najbardziej optymalny kierunek jej rozwoju. Do jej przeprowadzenia wystarczy karta papieru lub prosty program tekstowy na komputerze. Analiza SWOT uwzględnia cztery elementy: mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia dla niej na rynku. Po wypisaniu tych elementów, można szybko przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, pamiętając, że mocne strony należy tak stosować, aby móc wykorzystać wszystkie szanse w otoczeniu firmy, przy jednoczesnym unikaniu zagrożeń i likwidacji słabych stron. Właściciel przedsiębiorstwa musi sobie zdawać sprawę, że choć nie ma wpływu na szanse i zagrożenia powstające w otoczeniu jego przedsiębiorstwa, to jak najbardziej może wpływać na mocne i słabe strony, wykorzystując atuty i eliminując wady firmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.