Morski obrót handlowy

Konosament jest to rodzaj instrumentu, który najczęściej jest związany z morskim obrotem handlowym. Konosament może być wystawiony zarówno przy wykonywaniu umowy czarterowej. To znaczy, wtedy, kiedy przewoźnik zobowiązuje się do oddania do załadowania cały statek, czy tez jego część jak ma miejsce w przypadku umowy bukingowej. W przypadku umowy bukingowej przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia określonego w umowie ładunku. Konsonament jest dokumentem, który stwierdza przyjęcie oznaczonego w nim ładunku na statek, celem jego przewozu. Konosament stanowi dowód , który upoważnia do rozporządzania przewożonym ładunkiem i jego odbioru. Konosament reprezentuje ładunek, na który został on wystawiony. Zawarcie umowy konosamentowej w bardzo dużym stopniu ułatwiło obrót towarami w handlu morskim. Dzięki konosamentowi jego nabywca uzyskuje prawa do towaru w nim inkorpowanych. Dzięki temu staje się on uprawniony do zarówno odbioru towaru, po jego przybyciu do portu przeznaczenia, jak również do rozporządzenia nim, tak po odbiorze, jak i zwłaszcza jeszcze w okresie jego przewozu. Konosament , który został wystawiony w odpowiedni sposób, zgodnie z przepisami kodeksu morskiego stwarza domniemanie przyjęcia na statek określonych towarów, w takiej ilości i w takim stanie, jak to zostało przedstawione w umowie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.