Łączenie się przedsiębiorstw

Łączenie się przedsiębiorstw

Połączenie spółek jest to operacja, która jest przeprowadzona w celu połączenia ze sobą przedsiębiorstw. Połączenia mogą być dokonane przez dwie lub więcej spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Nie może mieć miejsca sytuacja w której dochodzi do połączenia na przykład spółki z ograniczona odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. Połączenie spółki może być dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki, która została przejęta na inną, przejmującą w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom spółki przejętej. Można także połączyć spółki na skutek zawiązania nowej spółki akcyjnej, na która przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian za akcje nowej spółki. W sytuacji w której dochodzi do łączenia się spółek przez przeniesienie całego majątku na inną spółkę, walne zgromadzenie każdej z nich powinno powziąć uchwałę określającą warunki połączenia. W tym wypadku w uchwale powinno znaleźć się określenie o jaką sumę kapitał akcyjny spółki przejmującej zostaje powiększony wskutek połączenia. W uchwale powinna znaleźć się także informacja o ilości i rodzaju akcji, jakie spółka przejmująca przyznaje akcjonariuszom spółki przejętej w zamian za jej majątek. W uchwale musza być także zawarte informacje o sposobach i terminach przydziału akcji oraz dopłatach do akcji wydawanych przez spółkę przejmującą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.