Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony 20 sierpnia 1997 roku, na mocy ustawy. Krajowy Rejestr sadowy w skrócie KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru dłużników niewypłacalnych. Za prowadzenie rejestru w systemie informatycznym odpowiedzialne zostały sady rejonowe, które maja swoja siedzibę w miastach wojewódzkich i są zwane sądami rejestrowanymi. Aby można było udostępnić informacje, które znajdują się w rejestrze, została utworzona Centralna Informacja Krajowego rejestru Sądowego z oddziałami przy Sądach rejestrowych. Zgodnie z tym założeniem będzie ona wydawała odpisy, wyciągi i zaświadczenia, które mają moc dokumentów sadowych. Każdy zainteresowany, będzie mógł przeglądając akta rejestrowe osób prawnych wpisanych do rejestru przedsiębiorców. W momencie umieszczania w KRS osoby fizycznej, obok zamieszczonego nazwiska i imion, zamieszcza się także identyfikator, który został nadany w systemie ewidencji ludności, zwany numerem PESEL. W momencie wpisywania do Krajowego Rejestru Sadowego innego podmiotu, to obok nazwy, umieszcza się numer identyfikacyjny, który został nadany na podstawie przepisów o statystyce publicznej państwa polskiego zwany numerem REGON.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.