Koszty własne przedsiębiorstwa

Koszty własne przedsiębiorstwa

Klasyfikacja kosztów własnych przedsiębiorstwa mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Generalnie mogą one być sprowadzone do trzech zasadniczych układów. Pierwszy układ to układ rodzajowy, drugi układ to układ funkcjonalny, który jest związany z miejscem powstania towaru, a trzeci układ jest związany z kalkulacją. Poszczególne układy można scharakteryzować ze względu na koszty ewidencyjno – organizacyjne. Układ rodzajowy kosztów ma związek z tym z jakiego rodzaju kosztami prostego, które obejmują koszty jednorodnych składników, ponosi przedsiębiorstwo. Koszt w układzie rodzajowym można opisać jako całkowitą sumę kosztów danej kategorii w przedsiębiorstwie. Układ funkcjonalny po uwzględnieniu miejsca powstania, grupuje koszty stosownie do stanowisk pracy lub komórek organizacyjnych. Układ taki nazywa się funkcjonalnym dlatego, że miejsca powstania kosztów są ściśle związane z funkcjami dotyczącymi przedsiębiorstwa jako całości. Układ kalkulacyjny odgrywa dużą rolę w ustalaniu kosztu jednostki wyrobu i wskazuje konkretny cel, na który koszty zostały poniesione. Zwykle dzieli się koszty na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie są to koszty, które można bezpośrednio przypisać konkretnemu wyrobowi na podstawie odpowiedniego rodzaju dokumentów związanych z towarem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.