Korzyści leasingu

Korzyści leasingu

Firmy, które pragną zwiększyć płynność finansowa swojej działalności decydują się na leasing. Co to jest? W krótki sposób możemy powiedzieć, że jest to klucz do sukcesu. Leasing to również możliwość sfinansowania inwestycji przy minimalnym angażowaniu własnego wkładu. Jest wiele korzyści, skłaniających do skorzysta z tego instrumentu finansowego. Pokrótce w tym artykule zostaną one przedstawione. Przede wszystkim najważniejsze korzyści z tego wynikające to podatkowe. Decydując się na leasing operacyjny raty spłaty stanowią w całości koszt uzyskania Przechodu. Wpływa to oczywiście na płacenie niższych podatków. Jednak w przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient ma możliwość samodzielnie amortyzować przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej. Druga korzyść to oczywiście bilansowa. Wiąże się ta korzyść z niewliczaniem do wartości aktywów bilansowych, albo nieuwidacznianie jako zobowiązania w bilansie operacyjnym. Kolejne korzyści to : poprawa sprawozdań finansowych, łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi oraz uwolnienie zamrożonych środków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.