Kiedy występuje akaparacja

Akaparacja polega na podejmowaniu czynności w kierunku przejęcia kontroli nad sprzedażą jakiegoś towaru oraz do zwiększenia się lub spowodowania powstania niedoboru jakiegoś towaru w celach spekulacyjnych. Akaparacja to przede wszystkim zdobycie fizycznej kontroli nad procesami dystrybucyjnymi danego towaru. Akaparacja to zdobycie głównie fizycznej kontroli nad dystrybucją towarów, a zwłaszcza tych towarów, których konsumpcja jest niezbędna jak największej liczbie osób. Technika restrykcji podażowej, która polega nawet na zupełnym wstrzymaniu podaży, w momencie stałego popytu ze strony konsumentów, jest związana z celowym spowodowaniem wzrostu cen towarów, które ma wzbogacić na tej operacji spekulantów. W toku stopniowego wypuszczania na rynek towaru, który był przetrzymywany, ceny, które obowiązywały przed przetrzymaniem towaru, nie wracają do poprzedniego poziomu. W momencie, gdy rynek gospodarczy jest bardzo rozwinięty, wówczas zjawisko akaparacji występuje bardzo rzadko. W miejsce akaparacji pojawiają się dużo bardziej wyrafinowane formy restrykcji podażowych, do których zalicza się zmowy, monopole i różnego rodzaju kartele. Słowo akaparacja pochodzi z języka francuskiego oznaczającego accaparer i miało znaczenie spekulacja. Jest to termin typowo związany z naukami ekonomicznymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.