Jak zachować się podczas kontroli w firmie

Jak zachować się podczas kontroli w firmie

Przedsiębiorca posiadający własny biznes musi liczyć się z tym, że jego firma będzie podlegała rozmaitym kontrolom, wykonywanym przez uprawnione do tego instytucje. Powinien on zapoznać się regulacjami dotyczącymi kontroli, listą organów uprawnionych do ich przeprowadzania i wymaganym przebiegiem tego typu operacji. Lista instytucji mogących kontrolować firmę jest bardzo długa: od Urzędu Skarbowego, przez ZUS, Inspekcję Handlową po Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i różne inne organy państwowe, w tym sanitarne, celne, finansowe itd. Postępująca w krajach Unii Europejskiej i w Polsce biurokratyzacja nie pozwala mieć nadziei na zmniejszenie liczby tych instytucji, a raczej wręcz przeciwnie. Los przedsiębiorców poprawiła nieco Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zakazująca przeprowadzania w jednej firmie kilku kontroli naraz oraz wprowadzająca definicję uzasadnionego interesu przedsiębiorcy. Właściciel przedsiębiorstwa, by działać w zgodzie z prawem i z interesem własnym, powinien udostępnić organom kontrolującym całą wymaganą dokumentację i współpracować z kontrolerami, co usprawni cały proces. Przedsiębiorca ma ustawowe prawo do informacji o planowanej kontroli 7 dni przed jej rozpoczęciem, co pozwoli mu się odpowiednio przygotować, w tym przyszykować wymaganą dokumentację.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.