Jak skalkulować koszty

Jak skalkulować koszty

Kalkulacja kosztów są to obliczenia, które prowadzą do ustalenia jednostkowego kosztu wyrobu. Celem kalkulacji, oprócz ustalenia kosztu jednostki wyrobu, jest również stworzenie podstawy do ustalenia ceny wyrobu, wysokości zysku oraz umożliwienia analizy kosztów. Zaleca się aby kalkulacja kosztów była przeprowadzona przed przystąpieniem do produkcji danego towaru. Wtedy taka kalkulacja kosztów nazywa się kalkulacją wstępną. Gdy kalkulacja kosztów jest przeprowadzana po ukończeniu produkcji, wtedy nazywa się ona kalkulacją wynikową. Kalkulacja wstępna jest sporządzona na podstawie norm i przewidywanych kosztów a kalkulacja wynikowa obrazuje faktyczny własny koszt w danym okresie. Zazwyczaj używa się dwóch podstawowych metod kalkulacji podziałową i doliczeniową. W przypadku kalkulacji podziałowej, koszt jednostkowy oblicza się dzieląc koszty poniesione w danym okresie przez ilość wyprodukowanych w tym czasie towarów. Kalkulacja podziałowa obejmuje dwie odmiany. Kalkulację podziałową prostą, która jest stosowana tylko do produkcji jednego wyrobu oraz kalkulację podziałową wieloczynnikową stosowaną wtedy, gdy produkuje się wyroby. W kalkulacji podziałowej wieloczynnikowej stosuje się współczynniki kalkulacji, które zostały ustalone na podstawie fizycznych cech wyrobów, takich jak ciężar czy też grubość, lub innych cech, które są związane z procesem produkcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.