Jak napisać dobry biznesplan

Jak napisać dobry biznesplan

Podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być dobrze napisany biznesplan. Do jego przygotowania należy się starannie przygotować, tak aby spełniał on wszystkie formalne wymogi stawiane przez różne instytucje udzielające pomocy na rozpoczęcie działalności firmy oraz stanowił pomoc dla początkującego przedsiębiorcy we wprowadzaniu w życie swoich planów biznesowych. Od tego, jaką opinię o przedstawionym biznesplanie wyda organ oceniajmy go, zależy często otrzymanie dofinansowania, np. ze środków unijnych. Podstawą stworzenia poprawnego pod względem merytorycznym biznesplanu jest zaplanowanie przejrzystej struktury dokumentu. Uporządkowanie poszczególnych elementów biznesplanu pozwoli odpowiednio je opisać punkt po punkcie. Poprawnie skonstruowany tego typu dokument powinien zawierać określone, następujące po sobie w odpowiedniej kolejności punkty. Na początku biznesplanu powinno znaleźć się jego streszczenie, treściwe i merytoryczne. W następnych punktach powinno się opisać branżę, w jakiej będzie działać powstająca firma, samo planowane przedsiębiorstwo i rodzaj towarów lub usług, które będzie proponować, następnie przedstawić plan działań marketingowych, produkcyjnych, organizacyjnych oraz analizę finansową. Przyszły przedsiębiorca nie powinien zapomnieć o uwzględnieniu w biznesplanie uzasadnienia celowości powstania nowej firmy oraz przeprowadzeniu analizy SWOT. Na końcu dokumentu należy zmieścić podsumowanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.