Jak napisać dobry biznes plan

Jak napisać dobry biznes plan

Biznesplan, aby był skuteczny, to znaczy miał moc perswazyjną, musi być dostosowany do konkretnego adresata. Akcentować należy różne aspekty opisywanego przedsięwzięcia, w zależności od tego kogo i do czego chcemy przekonać. Przykładowo dla banku najważniejsze w biznes planie będą elementy dotyczące finansowanie przedsięwzięcia, czyli np. sposoby zabezpieczenia kredytu, rezerwy finansowe, przepływy gotówkowe. Dla inwestora natomiast z jednej strony merytoryczna strona projektu, a z drugiej na przykład predyspozycje i fachowość osób zarządzających i realizujących dany projekt w firmie. Biznesplan powinien być napisany tak, aby mógł być skutecznym narzędziem biznesowym dla właściciela firmy. Funkcjonalny projekt pomaga nie tylko zdobyć poparcie od instytucji zewnętrznych, ale jest doskonałym narzędziem wsparcia zarządzania i planowania działań. Jest niezbędny przy kreowaniu wizerunku i działaniach marketingowych. Opierać się o niego powinny także działania PR, na przykład tworzenie zespołu i budowanie motywacji. Dobry biznes plan porządkuje projekt nowego przedsięwzięcia, ale równie skutecznie pomaga reorganizować bieżącą działalność gospodarczą. Aby stworzyć tak wielofunkcyjny projekt niezbędne są fachowe kompetencje w wielu dziedzinach, np. znajomość metod badania rynku, czy analizy i diagnozy ekonomiczno-finansowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.