Jak napisać dobry biznes plan

Biznesplan, aby był skuteczny, to znaczy miał moc perswazyjną, musi być dostosowany do konkretnego adresata. Akcentować należy różne aspekty opisywanego przedsięwzięcia, w zależności od tego kogo i do czego chcemy przekonać. Przykładowo dla banku najważniejsze w biznes planie będą elementy dotyczące finansowanie przedsięwzięcia, czyli np. sposoby zabezpieczenia kredytu, rezerwy finansowe, przepływy gotówkowe. Dla inwestora natomiast z jednej strony merytoryczna strona projektu, a z drugiej na przykład predyspozycje i fachowość osób zarządzających i realizujących dany projekt w firmie. Biznesplan powinien być napisany tak, aby mógł być skutecznym narzędziem biznesowym dla właściciela firmy. Funkcjonalny projekt pomaga nie tylko zdobyć poparcie od instytucji zewnętrznych, ale jest doskonałym narzędziem wsparcia zarządzania i planowania działań. Jest niezbędny przy kreowaniu wizerunku i działaniach marketingowych. Opierać się o niego powinny także działania PR, na przykład tworzenie zespołu i budowanie motywacji. Dobry biznes plan porządkuje projekt nowego przedsięwzięcia, ale równie skutecznie pomaga reorganizować bieżącą działalność gospodarczą. Aby stworzyć tak wielofunkcyjny projekt niezbędne są fachowe kompetencje w wielu dziedzinach, np. znajomość metod badania rynku, czy analizy i diagnozy ekonomiczno-finansowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.