Jak napisać dobry biznes plan

Jak napisać dobry biznes plan

Dobrze zaprojektowany i napisany biznes plan to jeden z najważniejszych dokumentów w firmie, za pomocą którego można ułatwić sobie wiele aspektów kierowania przedsiębiorstwem w przyszłości. Korzyści, które mogą wynikać z profesjonalnie przygotowanego biznes planu, są nieocenione. Dobrze zrobiona prezentacja pomysłu zrobienia biznesu może zapewnić pomoc w uzyskaniu zasobów finansowych przedsięwzięcia na przykład od banków lub innych inwestorów, ale też pomóc w odsłonięciu z jednej strony szans, a z drugiej potencjalnych słabości i zagrożeń. Przedstawienie planu działania w formie pisemnej pozwala wprowadzić własne mierniki oceny rezultatów działalności. Może stanowić pomoc w zidentyfikowaniu niewykorzystanych okazji, może też pomóc przewidzieć i zawczasu dostosować się do zmian zachodzących na rynku. Jest też nieoceniony w planowaniu działań PR i promocyjnych, czyli chociażby zaangażowania członków zespołu, współpracowników w kreowanie marki. Typowy biznes plan zawiera pewne konstytutywne elementy, które w żadnym razie nie mogą być pominięte. Pokrótce są to: streszczenie, określenie przedsiębiorstwa i branży przemysłu, opis produktu lub/i usługi, określenie rynku, plan marketingowy, zarządzanie, harmonogram realizacji zadań, informacje finansowe firmy, prognozy finansowe firmy i podsumowanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.