Jak działa marketing

Jak działa marketing

Marketing jest związany z zintegrowanymi działaniami, które zmierzają do coraz lepszego opanowania rynku i spowodowania wzrostu sprzedaży produktów i usług. Działania marketingowe obejmują badanie preferencji klientów, budowę dobrego wizerunku firmy, tak zwanego imagu oraz dostosowanie procesów wytwórczych, dystrybucji i finansowania do potrzeb rynku. Marketing to zapewnienie sprawnych sprężeń między sferą konsumpcji a procesami ukierunkowanymi na wytwórczość przedsiębiorstwa i jego system ekonomiczny. Według guru zarządzania Petera Druckera, rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych był w bardzo dużym stopniu efektem tak zwanej rewolucji marketingowej. Sedno rewolucji marketingowej skupiało się na zmianie celów przedsiębiorstwa, a mianowicie wyznaczeniu jego głównego zadania kreowania konsumentów i całych segmentów rynku. Strategia marketingowa jest podstawą wizji długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. Generalnie poszczególne strategii marketingowe są opracowywane dla poszczególnych produktów i poszczególnych rynków. W ramach poszczególnych działań marketingowych ma miejsce zespół działań, który jest nazywany merchandisingiem. Polega on w głównej mierze na wprowadzeniu odpowiedniego towaru na rynek, ale również na stosowaniu zespołów środków i materiałów, które służą do stymulowania sprzedaży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.