Jak działa kasa fiskalna

Kasa rejestrująca jest inaczej zwana kasą fiskalną. Kasa jest to urządzenie techniczne, które posiada pamięć fiskalną przeznaczoną do celów rejestracji przychodów do opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Każdy podatnik, który świadczy usługi na rzecz osób fizycznych ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej spoczywa także na osobach, które świadczą usługi i sprzedają towary na rzecz osób fizycznych, które prowadza indywidualne gospodarstwa rolne. Ministerstwo Finansów bardzo szczegółowo określa rodzaj podatników oraz wielkość ich obrotów rocznych do obowiązkowego posiadania kas fiskalnych. Z kasą rejestrującą są związane pojęcia typu, pamięć fiskalna, liczba PLU, paragon. Pamięć fiskalna jest to urządzenie, które znajduje się wewnątrz kasy. Urządzenie to przechowuje i zapisuje dane o obrotach i naliczonym podatku, przez okres co najmniej pięciu lat. Liczba PLU odpowiada liczbie kodów towarowych. PLU jest to liczba artykułów, które zostały wprowadzone do pamięci kasy fiskalnej z uwzględnieniem nazwy, stawki VAT oraz ceny. Liczba PLU powinna być taka sama jak liczba towarów, które są dostępne w placówce handlowej. Paragon z kolei jest to dokument, w którym zawarte są dane odnośnie ilości sprzedanych towarów razem z ich ceną. Paragon jest drukowany po zaksięgowaniu każdej dokonanej sprzedaży. W paragonie znajduje się unikatowy numer oraz logo.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.