Funkcjonowanie kas mieszkaniowych

Funkcjonowanie kas mieszkaniowych

W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku w Polsce zostało wprowadzone prawo, które zezwalało prowadzić bankom działalność skupioną na kasach mieszkaniowych, które są z kolei zaliczane do instytucji non profit. Zasada funkcjonowania kaszy mieszkaniowej polegała na tym, że klient takiego banku podpisywał deklarację w której zobowiązywał się do wpłacania przez pewien okres czasu, na przykład cztery lata, depozytu w określonej wysokości. Depozyty te były bardzo nisko oprocentowane, ale w zamian za to klient miał możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanego kredytu, w wysokości stu pięćdziesięciu procent wkładów oszczędnościowych, na okres, który był równy okresowi, w którym klient oszczędzał środki na rachunku, Jako dodatkową zachętę ustalono możliwość odpisania od podatku . Mimo dużych zachęt ze strony państwa i banków, kasy mieszkaniowe nie cieszyły się dużą popularnością i nie rozwinęły się na tyle, aby zawojować rynek. Zgodnie z wzorcami niemieckimi w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku działalność kas mieszkaniowych została rozszerzona. Zostały powołane odrębne banki, które działały w formie spółek akcyjnych. Pełna nazwa tych banków brzmiała kasy oszczędnościowo- budowlane. Działalność kas oszczędnościowo- budowlanych została uregulowana ustawą z dnia piątego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego toku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.