Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji, uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oferuje przedsiębiorcom poszukującym dofinansowania swoich innowacyjnych przedsięwzięć pilotażowy program pożyczek. Celem działalności Funduszu jest wsparcie finansowe innowacyjnych projektów, a także zadzierzgnięcie współpracy pomysłowych przedsiębiorców z inwestorami. Pożyczka taka, w wysokości od 200 tysięcy do 2 milionów złotych, może być udzielona przedsiębiorcom na określonych zasadach. Dedykowana jest dla dwóch grup projektów. Po pierwsze dla tych przedsiębiorców, którzy nie prowadzą jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie mają zysków, i tym samym jest przeznaczona na opracowywanie produktu lub usługi i wprowadzanie jej na rynek Po drugie na wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż rok. Jednym z warunków przyznania pożyczki jest posiadanie przez pomysłodawcę wkładu własnego, plasującego się na poziomie 25% wydatków. Drugim niezbędnym warunkiem jest posiadanie umowy współpracy pomysłodawcy z jednym z tak zwanych aniołów biznesu lub z funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, stanowiącej o zainwestowaniu kapitału w tego pomysłodawcę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.