Formy płacenia podatków przez przedsiębiorstwo

Formy płacenia podatków przez przedsiębiorstwo

Odpowiednie ustawy regulują formy opłacania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie zaliczki na podatek dochodowy czy podatek VAT powinno się uiszczać bezgotówkowo, dokonując przelewu na konto Urzędu Skarbowego. Przepisy prawa nakazują posiadanie przez przedsiębiorcę konta firmowego w banku oraz poinformowanie o jego numerze Urzędu Skarbowego. Właściciel firmy, jak wynika z przepisów, wyłącznie przy pomocy konta bankowego powinien przyjmować płatności i dokonywać ich na rzecz innego przedsiębiorcy, opłacać podatki oraz przeprowadzać transakcje o jednorazowej wysokości przekraczającej 15 tysięcy euro. Jeśli chodzi o przedsiębiorców rozliczających się na podstawie księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to muszą oni opłacać podatki poprzez polecenie przelewu. Dniem zapłaty podatku jest ten dzień, kiedy został obciążony rachunek przedsiębiorcy. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą jednak uiszczać opłaty podatkowe gotówką lub za pośrednictwem karty. Gotówkowa forma zapłaty zobowiązań wobec państwa jest dopuszczalna w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Inne formy spłacania zobowiązań to np. dokonywanie opłat skarbowych zamiast podatku, płacenie papierami wartościowymi lub znakami akcyzy czy pobieranie podatku przez inkasentów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.