Fazy cyklu koniunkturalnego

Cykl koniunkturalny występuje wtedy w gospodarce, kiedy to występują wahania rozwoju ekonomicznego danej gospodarki, które przejawiają się w postaci ekspansji i recesji. Cykl koniunkturalny opiera się na wahaniach produkcji i zatrudnienia .W ujęciu klasycznym cykl koniunkturalny zwany jest także cyklem J. C. Juglara. Klasyczny cykl koniunkturalny pojawiał się w okresie od tysiąc osiemset piętnastego roku do czasu drugiej wojny światowej. Zwykle pełny okres cyklu wahał się w przedziale od sześciu do dwunastu lat. Cykl koniunkturalny składa się z czterech faz. Pierwsza faza to kryzys, druga faza to depresja, trzecia faza to ożywienie i cykl koniunkturalny zamyka faza rozkwitu. Fazy te są powiązane z wysoką amplitudą wahań. Aby w pewnym stopniu ograniczyć ryzyko pojawienia się gwałtownych kryzysom, które są związane z cyklem koniunkturalnym zaleca się stosowanie metod interwencjonizmu państwowego. J.M. Keynes bardzo precyzyjnie opisał interwencjonizm państwowy, który jest jego zdaniem konieczny w danym cyklu koniunkturalnym. Cykle koniunkturalne są można powiedzieć stałym elementem gospodarki rynkowej. Większość ekonomistów utożsamia prawdopodobieństwo wystąpienia cyklu koniunkturalnego z poziomem kształtowania się stóp procentowych. W gospodarce amerykańskiej po drugiej wojnie światowej wystąpiło osiem cykli koniunkturalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.