Dotacje na biznes z Urzędu Pracy

Dotacje na biznes z Urzędu Pracy

Popularnym w Polsce źródłem dofinansowania startu początkujących firm są dotacje przyznawane przez urzędy pracy. Przeznaczone są dla zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych, mających pomysł na biznes i założenie nowej działalności gospodarczej. Aby pomóc w jego realizacji Fundusz Pracy oferuje nawet do 22 tysięcy zł. Dotacje urzędu pracy przeznaczone są dla osób bezrobotnych spełniających określone ściśle warunki. Mogą to być osoby, które między innymi nie korzystały wcześniej z tej formy dotacji, nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, nie planują przeznaczyć uzyskanych środków na działalność akwizytorską ani na dofinansowanie już istniejącej firmy. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów stawianych potencjalnym kandydatom można uzyskać w urzędach pracy. Wysokość dostępnych dotacji jest również ściśle określona i nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 22 tysięcy złotych. Jednak gdy na przykład finansowana działalność gospodarcza otwierana jest w formie spółdzielni socjalnej, można uzyskać wyższe dofinansowanie: czyli po 400% średniego wynagrodzenia na każdego członka-założyciela oraz po 300% przeciętnego wynagrodzenia na członka przystępującego do otwieranej spółdzielni. Zatem, wystarczy mieć genialny pomysł na biznes, spełniać warunki PUP i można otwierać działalność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.