Czynniki systemu podatkowego

Czynniki systemu podatkowego

System podatkowy to pojęcie, które większość z nas zna. Jest to nic innego jak ogół przepisów prawnych i instytucji finansowy. Każdy człowiek ma obowiązek do płacenia podatków. Nie jest to wcale zbyt przyjemny obowiązek, bo pochłania często nasze spokojne życie. Warto jednak wiedzieć, że podatki stanowią podstawowe źródło finansowania zadań i potrzeb publicznych. Ponadto nie działają one tak same od siebie. Możemy wyróżnić główne trzy czynniki, które kształtują system podatkowy. Wyróżniamy tutaj czynniki: ekonomiczne, zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jeśli chodzi o czynniki ekonomiczne, to tutaj zaliczmy przede wszystkim wybór właściwych źródeł podatkowych, wybór odpowiedniego momenty procesu gospodarczego, jak również określenie podmiotu gospodarczego. Do czynników zewnętrznych zalicza się koniunktura, jaka występuje na świecie oraz rola danego państwa. Jeśli chodzi o ostatnie czynniki wewnętrzne, to tutaj zaliczamy zarówno warunki społecznogospodarcze, jak również stopień rozwoju, typ ustroju oraz rolę i zakres władzy państwowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.