Co to jest przetarg

Co to jest przetarg

W dokładnym znaczeniu przetarg jest to forma zbierania i sposób wyboru dostawcy w drodze pewnego rodzaju konkursu, który jest organizowany przez przedsiębiorstwo, instytucję albo organizację państwową lub samorządową. Ogłoszenie przetargu ma na celu uzyskanie jak najbardziej atrakcyjnych warunków dostawy towarów lub też wykonania pewnych robot. Nabywcy w głównej mierze zależy na wyborze jak najlepszego pod każdym względem dostawcy. Przedsiębiorstwo, które organizuje przetarg, występuje jako kupujący. Z tym związane jest to, że to od niego zależy jakie będą warunki przetargu. Zazwyczaj w warunkach przetargu umieszczone są opisy dotyczące obiektu przetargowego, handlowe i techniczne warunki dostawy, termin dostawy lub wykonania oraz warunki, na jakich można przystąpić do przetargu. Dodatkowo podaje się informacje o terminie oraz miejscu złożenia oferty. Generalnie można rozróżnić przetargi otwarte i przetargi zamknięte. W przetargu otwartym, który także jest nazywany przetargiem nieograniczonym lub publicznym, mamy do czynienia z publicznym ogłoszeniem przez kupującego informacji o organizowanym przetargu.. Informacje o przetargu zwykle są umieszczane w prasie, czasopismach fachowych i branżowych, dziennikach urzędowych danej jednostki administracyjnej. Oferty na wzięcie udziału w przetargu może składać każda osoba fizyczna i prawna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.