Co to jest indeks

Indeks giełdowy jest ściśle związany ze statystyką. Za pomocą indeksu giełdowego można określić zmianę danej wielkości w czasie lub przestrzeni. Zazwyczaj indeks giełdowy jest obliczany w procentach w stosunku do wielkości danego zjawiska w okresie lub miejscu, przyjętym za podstawę. Indeksy giełdowe dzieli się na indeksy indywidualne, zwane inaczej prostymi oraz indeksy zespołowe, które są zwane indeksami agregatowymi. Indeksy giełdowe zalicza się do grupy indeksów agregatowych. Indeks giełdowy jako taki może pełnić także rolę opcji indeksowej, lub inaczej mówiąc instrumentu finansowego. Indeks giełdowy może być także przedmiotem kontraktu financial futures. Do najbardziej znanych wskaźników rynku papierów wartościowych zalicza się indeks giełdy nowojorskiej Dow Jones, którego pełna nazwa brzmi The Dow Jones Industrial Average, w skrócie DJIA. Indeks ten został opracowany przez Charlesa Down, w tysiąc osiemset osiemdziesiątym czwartym roku. Była to średnia cen jedenastu akcji, które w tamtym czasie były notowane na nowojorskiej giełdzie. W obecnych czasach wskaźnik Dow Jones obliczany jest dla trzydziestu spółek przemysłowych, które są notowane na nowojorskiej giełdzie. Oprócz tego wskaźnika oblicza się indeksy Dow Jones dla dwudziestu firm transportowych, głównie z branży lotniczej, oraz dla piętnastu firm użyteczności publicznej, głównie z branży energetycznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.