Co to jest fixing

Ustalenie ceny danego dobra finansowego na przykład kursu walutowego, złota, kursu papieru wartościowego czy też stopy procentowej. Na przykład, na rynku walutowym w Amsterdamie i Rotterdamie fixing ma miejsce codziennie o godzinie trzynastej trzydzieści. Wtedy jest ustalany kurs walutowy, który następnie jest publikowany i stanowi swoisty punkt odniesienia dla kursów stosowanych przez banki w operacjach z klientami. Generalnie do uczestników fixingu zalicza się banki komercyjne oraz bank centralny. Bank centralny ma możliwość interweniowania w celu utrzymania kursu na określonym poziomie. Fixing złota, który po angielsku nosi nazwę gold fix odbywa się dwa razy dziennie. Pierwszy ma miejsce o godzinie dziesiątej, a drugi o godzinie piętnastej trzydzieści. Celem fixingu złota jest ustalenie wolnorynkowej ceny złota przez pięciu uczestników, którymi są londyńskie domy handlowe, które obracają złotem w formie sztab. Fixing w ich wykonaniu polega na zgrywaniu ceny zawartej w ofertach zakupu i ceny zawartej w ofertach sprzedaży. Fixing na giełdzie papierów wartościowych jest to tak zwany system kursu jednolitego, który polega na tym, że poziom kursu danego waloru ustalany jest na podstawie zleceń złożonych przez inwestorów przed rozpoczęciem sesji i pozostaje niezmieniony przez cały czas trwania sesji giełdowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.