Ceny ofertowe a transakcyjne

Ceny ofertowe a transakcyjne

W przeciągu ostatniego kwartału ceny mieszkań na rynku pierwotnym, po jakich ostatecznie dochodziło do transakcji, były średnio pomiędzy 1% a 4% niższe od proponowanych wstępnie przez sprzedających. Na rynku wtórnym różnice te były jeszcze wyraźniejsze i plasowały się pomiędzy 5% a 9%. Różnice między cenami ofertowymi a transakcyjnymi, po których kupowane są mieszkania, są coraz mniejsze. Dzieje się tak dlatego, że sprzedający wreszcie zaczęli przyjmować do wiadomości zmianę wartości nieruchomości, która dokonała się na rynku w ostatnich latach i ostudzili nieco swoje zapędy, zamrażające ceny na poziomach nieakceptowalnych przez kupujących. Teraz sprzedający zaczęli dostosowywać swoje oferty cenowe do możliwości kupujących. Zwiększyło to możliwość negocjacji przy zakupie lokali pomiędzy kupującymi a sprzedającymi i tym samym przyczyniło się do większej ilości zawartych transakcji. Analitycy rynku nieruchomości stwierdzają, że na niektórych rynkach, na przykład w Gdańsku, ceny ofertowe wręcz zrównały się z cenami transakcyjnymi. Duża podaż mieszkań także ma swój wpływ na zachodzące zmiany, a obniżka stóp procentowych, korzystne warunki kredytowe oraz malejące oprocentowanie lokat sprawiają, że dotychczasowe plany wielu osób, związane z zakupem własnej nieruchomości, przerodziły się konkretne działania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.