Archive for the ‘biznes’ Category

Na czym polega analiza SWOT

Na czym polega analiza SWOT

Zarówno początkujący przedsiębiorca, dopiero planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i właściciel firmy działającej na rynku już od lat, powinni zapoznać się z korzyściami płynącymi z przeprowadzenia analizy SWOT. Musi ona zostać uwzględniona w biznesplanie nowo powstającej firmy, a także być podstawą rozwoju przedsiębiorstwa już funkcjonującego na rynku. Pozwala stworzyć plany strategiczne dla firmy na kilka […]

Co należy uwzględnić w biznesplanie

Co należy uwzględnić w biznesplanie

Odpowiednio napisany biznesplan może znacznie zwiększyć szansę przedsiębiorcy na odniesienie sukcesu. Jest on podstawą do ubiegania się o różnego rodzaju formy pomocy na rozpoczęcie działalności. Dokument ten powinien więc być przygotowany z najwyższą starannością. Ważne jest, by zamieścić w nim wszystkie wymagane informacje, w tym opis branży, w jakiej firma będzie działała, przedstawienie profilu działalności […]

Jak napisać dobry biznesplan

Jak napisać dobry biznesplan

Podstawą rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być dobrze napisany biznesplan. Do jego przygotowania należy się starannie przygotować, tak aby spełniał on wszystkie formalne wymogi stawiane przez różne instytucje udzielające pomocy na rozpoczęcie działalności firmy oraz stanowił pomoc dla początkującego przedsiębiorcy we wprowadzaniu w życie swoich planów biznesowych. Od tego, jaką opinię o przedstawionym biznesplanie wyda organ […]

Formy płacenia podatków przez przedsiębiorstwo

Formy płacenia podatków przez przedsiębiorstwo

Odpowiednie ustawy regulują formy opłacania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych wynikających z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Generalnie zaliczki na podatek dochodowy czy podatek VAT powinno się uiszczać bezgotówkowo, dokonując przelewu na konto Urzędu Skarbowego. Przepisy prawa nakazują posiadanie przez przedsiębiorcę konta firmowego w banku oraz poinformowanie o jego numerze Urzędu Skarbowego. Właściciel firmy, jak […]

Pomysły na własny biznes

Pomysły na własny biznes

Obecna sytuacja na rynku jest trudna dla ludzi planujących otworzenie własnego biznesu. Kryzys daje się we znaki już istniejącym podmiotom gospodarczym, które nierzadko muszą zwalniać pracowników i zwijać produkcję, dlatego otwieranie nowej firmy może być ryzykownym przedsięwzięciem. Jednak dobre rozpoznanie rynku i zorientowanie się w jego potrzebach na danym terenie może podsunąć pomysł na stworzenie […]

Przedsiębiorca a ochrona środowiska

Przedsiębiorca a ochrona środowiska

Wśród wielu obowiązków publiczno-prawnych nałożonych na przedsiębiorcę, znajduje się konieczność dbania o środowisko naturalne, wynikająca z ustawy o ochronie środowiska. Wiążące dla przedsiębiorcy są także przepisy regulujące kwestie dbałości o przyrodę w związku z prowadzoną działalnością. Niestosowanie się do zasad ustawy i lekceważenie tych przepisów naraża właściciela firmy na konsekwencje prawne i finansowe. Firmy, prowadząc […]

Nadzorowanie pracy zdalnej

Nadzorowanie pracy zdalnej

Coraz popularniejszą formą pracy staje się praca zdalna, a to dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu w niemal każdym miejscu. Taki rodzaj wykonywania obowiązków pracowniczych niesie wiele korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Osoby zatrudniające pracowników w ramach pracy zdalnej nie muszą zapewniać im pomieszczeń, zaplecza, sprzętu ani ograniczać się do zatrudniania osób, które […]

Jak zachować się podczas kontroli w firmie

Jak zachować się podczas kontroli w firmie

Przedsiębiorca posiadający własny biznes musi liczyć się z tym, że jego firma będzie podlegała rozmaitym kontrolom, wykonywanym przez uprawnione do tego instytucje. Powinien on zapoznać się regulacjami dotyczącymi kontroli, listą organów uprawnionych do ich przeprowadzania i wymaganym przebiegiem tego typu operacji. Lista instytucji mogących kontrolować firmę jest bardzo długa: od Urzędu Skarbowego, przez ZUS, Inspekcję […]

Problemy w związku z długą nieobecnością pracownika

Problemy w związku z długą nieobecnością pracownika

Każdy pracodawca prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, gdy będzie musiał zadecydować, czy opłaca mu się zatrudnianie kolejnego pracownika, czy lepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie dodatkowych obowiązków dotychczasowym podwładnym. Taki dylemat może się pojawić w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na usługi jego firmy lub w przypadku niedyspozycji czy urlopu jednego lub kilku pracowników. Nieprzewidziane zdarzenia losowe, […]

Przejęcie firmy z pracownikami

Przejęcie firmy z pracownikami

Przedsiębiorca, który przejmuje zakład pracy wraz z pracownikami, ma określone prawnie zobowiązania podatkowe. Przede wszystkim należy pamiętać, że pracodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, co oznacza, że musi co miesiąc z wynagrodzenia pracowników odprowadzać zaliczki na ten podatek. Ma on także obowiązek do dnia 28 lutego kolejnego roku podatkowego przygotować informację podatkową dla […]