Biznes notowany na giełdzie

Biznes notowany na giełdzie

Zakładane przez przedsiębiorców kapitałowych spółki mają różną formę prawną. Ta forma prawna zależy między innymi od wielkości spółki, kapitału zakładowego oraz od ilości wspólników. Większe firmy decydują się na bardziej rozbudowane formy prawne, a mniejsze na prostsze, których prowadzenie wymaga mniejszych nakładów finansowych. Bardzo duże firmy zazwyczaj mają formę spółek akcyjnych i są notowane na giełdzie. Jeśli spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, to oznacza to że akcjonariuszem takiej spółki może stać się każda osoba na świecie, o ile posiada ona odpowiednią ilość kapitału na zakup danych akcji. Duże firmy posiadają akcje bardzo wartościowe, dlatego na ich zakup potrzeba sporych pieniędzy. Ludzie inwestują w akcje nie tylko po to by przejmować przedsiębiorstwa należące do konkurencji, ale też po to by zyskiwać na tym pieniądze. Akcjonariusze zarabiają na akcjach poprzez dywidendy. Dywidenda to zysk z posiadanych akcji wypłacany akcjonariuszom i wynoszący zazwyczaj kilka procent od dochodu spółki. Wysokość dywidendy zależy od ilości posiadanych akcji. Im więcej posiada się akcji, tym więcej otrzyma się z tego tytułu pieniędzy. Spółki notowane na giełdach mają określony kurs danej akcji, którego wartość każdego dnia się zmienia pod wpływem różnego rodzaju czynników i zmiennych sytuacyjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.