Biznes a przestrzeganie prawa

Biznes a przestrzeganie prawa

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą wykonywać swoją pracę w oparciu o kilka zasad. Przede wszystkim wszyscy przedsiębiorcy bezwzględnie muszą przestrzegać obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa. Przestrzeganie przepisów prawa przez przedsiębiorców w dużym stopniu wiąże się z płaceniem podatków w różnej formie opodatkowania. Jednak jest to tylko jedna z części. Należy jeszcze przestrzegać szeregu innych przepisów. Samo założenie działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem kilku obowiązkowych warunków. Firma musi mieć odpowiednią formę prawną oraz być zarejestrowana we właściwych ku temu organach ewidencyjnych. Każdy przedsiębiorca musi także przestrzegać właściwych zasad panujących na rynku. Wiąże się to z działalnością konkurencyjną. Na rynku funkcjonuje wielu przedsiębiorców obracających się w tej samej branży. Rywalizują oni o tych samych klientów, dzięki czemu powiększają swoje wpływy oraz kapitał. Jednak rywalizacja na rynku musi być oparta o uczciwe zasady. Zasady związane z działalnością konkurencyjną zawarte są w przepisach prawa handlowego, w dziale dotyczącym uczciwej konkurencji oraz dozwolonych praktyk rynkowych. Nie wolno działać na rynku całkowicie po swojemu, bez poszanowania konkurentów oraz klientów. Za nieprzestrzeganie prawa grożą kary.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.