Biuro ubezpieczeń Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych jest to instytucja, która została wzorowana na rozwiązaniach, jakie stosuje się w państwach należących do Unii Europejskiej. Za koniecznością powołania tej instytucji przemawiał fakt, że międzynarodowy wymiar obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC został rozszerzony na znaczny zakres przemieszczania się między państwami środków transportu i osób ubezpieczonych, oraz możliwościami wypadku poza granicami państwa pochodzenia. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych w skrócie PBUK jest przymusowym zrzeszeniem zakładów ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, które mogą powstać poza granicami Polski. Działalność Polskiego Biura Ubezpieczeń komunikacyjnych jest finansowana ze składek zakładów ubezpieczeń członków tego zrzeszenia. Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych musi wystawiać dokumenty ubezpieczeniowe, które są ważne i akceptowalne w innych państwach. Jest to tak zwana zielona karta. Dodatkowo muszą być zawarte umowy z zagranicznymi biurami ubezpieczeń komunikacyjnych o honorowaniu wystawionych przez siebie dokumentów ubezpieczeniowych. Szczegółowe zasady i zadania pracy PBUK są określone statutem, który jest zatwierdzony przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.