Analiza konkurencji przedsiębiorstwa

Analiza konkurencji przedsiębiorstwa

Analiza konkurencyjności jest to ustalanie pozycji, jaka zajmuje konkurencja przedsiębiorstwa na rynku. W celu przeprowadzenia analizy konkurencyjności określa się podstawowe siły konkurencyjne, które działają w tym sektorze i pozycję wśród nich danej firmy. Sektor jest to grupa przedsiębiorstw, która wytwarza produkty o podobnym przeznaczeniu. Do konkurencyjnych sił rynkowych zalicza się rywalizację między firmami, które działają w danym sektorze, siła oddziaływania dostawców i możliwości wpływania przez nich na działalność przedsiębiorstw w sektorze. Dodatkowo do konkurencyjnych sił rynkowych zalicza się siłę oddziaływania odbiorców i ich siłę przetargową w stosunku do producentów z danego sektora oraz zagrożenia ze strony potencjalnych nowych konkurentów, którzy mogą wejść na rynek do określonej branży. Analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku należy rozpocząć od charakterystyki jego miejsca wśród innych firm produkujących lub sprzedających produkty z danej grupy towarowej na badanym rynku. Do tej grupy zalicza się także eksporterów. Przedsiębiorstwa powinny ustalić, jacy konkurenci działają w branży na danym rynku i ustalić tak zwanego najbliższego konkurenta w danej grupie strategicznej, czyli firmę, która prowadzi sprzedaż najbardziej zbliżonych produktów w podobnych segmentach rynkowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.